Näktergalslunden, Naturreservat

Näktergalslunden ligger som en ö mitt ute i jordbrukslandskapet. Reservatet är en mycket rik fågellokal med främst små fåglar. Flera märgelgravar (dammar) ligger inom området, omgivna av ett artrikt och bitvis tätt skikt av buskar.

Genom snåriga buskage träder man in i Näktergalslundens djungellika miljö. Täta trädkronor av främst klibbal ger lunden ett dunkelt inre. I ett bitvis ogenomträngligt skikt av buskar växer röda vinbär, berberis, fläder, viden, brakved, hägg, hagtorn och slån.

Fakta

Dominerande naturtyp: AlsumpskogKommun: FalkenbergAreal: 5 hektar varav 2,5 hektar på landSkyddat sedan: 1960Ägare: PrivatFörvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

​Näktergalslunden ligger i Falkenbergs kommun. Vägbeskrivning: Reservatet ligger längs Kustvägen mellan Stensjö och Ugglarp i höjd med Ugglarps kvarn. Parkering saknas men det är möjligt att stanna till längs vägen. Du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad. Området är tätbevuxet och saknar stigar vilket gör det svårframkomligt.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Lassagårdsberg Ugglarp” ligger cirka 500 meter norr om reservatet.

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.