Näsnabben, Naturreservat

Vid Skärsjöns norra strand ligger reservatet Näsnabben. Den värdefulla bokskogen är delvis mycket gammal och är hem till många ovanliga arter. Vill du uppleva skogens mångfald finns det en fem kilometer lång vandringsled i reservatet. Reservatet är en del av Åkulla bokskogar, ett samlingsnamn för ett tiotal reservat som ligger inom ett och samma natursköna område.

Från parkeringen i reservatets nordöstra del når du en ståtlig bokskog med grova bokar. I området finns också ekar som spirade redan för 200 år sedan. Om man studerar trädens grova bark på nära håll kan man se flera olika lavar och mossor. En del är så små att det krävs lupp för att särskilja dem. Arter som ädelkronlav, mjölig klotterlav och bokfjädermossa är krävande arter som endast växer i miljöer med gamla träd. Detsamma gäller flera av de hotade skalbaggar som hittats i området, till exempel fyrfläckad vedsvampbagge, blankknäppare och bredhuvad mögelbagge.

Fakta

Dominerande naturtyp: ÄdellövskogKommun: VarbergAreal: 25,5 hektarSkyddat sedan: 1993/2004Ägare: Naturvårdsverket samt privatFörvaltare: LänsstyrelsenÖvrigt: Området ingår i Natura 2000

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Näsnabben ligger i Varbergs kommun. Vägbeskrivning: Från Tvååker kör till Grimetons kyrkby. Vid kyrkan sväng österut på mindre väg mot Björbäck. Efter Björbäck och sjön håll höger så kommer du till reservatet och parkeringen. GPS (WGS84): Lat N 57° 5' 30" Lon E 12° 29' 38".

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.