Sandsjöbacka

Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat på land. Här kan du uppleva ett spännande och varierande landskap med berg, ljunghedar, små sjöar och skog. Det finns många stigar i reservatet och möjlighet till både rogivande promenader och utmanande vandringar.

Sandsjöbacka är uppdelat i två delar. En nordlig del som ligger i Västra Götalands län och en sydlig som ansluter vid länsgränsen och sträcker sig ner till Kungsbacka stad. Längs med reservatet går E6:an. Närmast vägen är bullret från trafiken påtagligt men ju längre in i reservatet du kommer desto mer avlägsna blir ljuden. Vid Sandsjöbackamotets parkeringsplatser finns toaletter.

Fakta

Dominerande naturtyper: Hedlandskap, naturskog och drumlin

Kommun: Mölndal, Göteborg, Kungsbacka

Areal: Totalt cirka 4 182 hektar varav 2 467 hektar i Västra Götalands län och 1 800 hektar i Hallands län.

Skyddat sedan: 1968

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Övrigt: Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Vägbeskrivning: Från vägen mellan Lindome och Kullavik tar man av åt söder på Långåsvägen till parkeringsplats nordost om Sandsjön. Markerad stig leder till reservatet. Reservatet nås också via rastplatsen vid Sandsjöbackamotet längs med E6:an. GPS (WGS84): Lat N 57° 32’ 58" Lon E 12° 3’ 19" (parkeringen vid norrgående rastplatsen Sandsjöbackamotet).

Kollektivtrafik: Flera busshållplatser finns i området. Närmast ledsystemet finns hållplats "Dunsered". Hållplatsen ligger 400 meter från Sandsjöbackaleden och P-platsen Högsered i norra delen av Sandsjöbacka (Hallandssidan).

Cykel: Kattegattleden passerar 3 km väster om reservatet, närmaste entré från Kattegattleden är parkeringsplatsen Kyrkbyn-Dala.

Kattegattleden - den havsnära cykelleden

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.