Särö Västerskog, Naturreservat

Särö Västerskog är precis som namnet antyder en skog väster om Särö. Här finns ekar och tallar som är mellan 200 och 300 år gamla. I Särö Västerskog tar du dig fram på promenadvänliga stigar. Om du tar dig upp på en bergknalle får du ett bra utsiktsläge över skogen och skärgården. Den som är badsugen kan välja mellan sandstrand, klippor och stenblock.

Man tror att detta område har varit skogsklätt ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka för drygt 10 000 år sedan. Främst är det kanske den gamla tallskogen som ger reservatet en speciell karaktär. Närmast kusten hittar man mer eller mindre krypande tallar som har tuktats av väder och vind, medan man i mer skyddade lägen kan stöta på riktiga tallbjässar. Näst efter tallen är det eken som utgör det vanligaste inslaget i skogen. En del träd har fått rejält med plats då de växt upp under perioder då halvön betats. De har blivit vidkronade hagmarksekar. Andra är mindre och klenare. De har växt långsammare och under magra förhållanden och kallas för krattekar.

Fakta

Dominerande naturtyper: Tall- och ekblandskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 55 hektar

Skyddat sedan: 1974/2006

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Särö Västerskog ligger i nordvästra delen av Kungsbacka kommun. ​Cykel: Det finns utmärkta cykelbanor från Göteborg till Särö Västerskog. Cykla söderut från Linnéplatsen. Även från Kungsbacka mot Vallda och Särö finns fina vägar att cykla. Bil: Från riksväg 158 mellan Kungsbacka och Göteborg finns vägvisare mot Särö. I Särö finns skyltar mot reservatet. En stor parkering ligger i anslutning till reservatet. GPS (WGS84): Lat N 57° 30’ 16" Lon E 11° 56’ 1" (parkeringen).

Kollektivtrafik: Hållplats "Särö kyrka" finns cirka 500 meter från reservatet.

Cykel: Vik av Kattagattleden i Särö och följ skyltningen till reservatet (1 km).

Kattegattleden - den havsnära cykelleden

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.