Skärte, Naturreservat

Skärte består av två kullar med hedekskog som skiljs åt av en bäckravin. Genom ravinen rinner Stenån. Det finns inga markerade stigar men det är ganska lätt att ta sig fram i skogen.

I ravinen finns flera intressanta kärlväxter, exempelvis skärmstarr, kärrfibbla, strutbräken, nordlundarv, kransrams och blåsippa. I hedekskogen växer stor knopplav, lunglav och grynig filtlav på stammarna.

Fakta

Dominerande naturtyper: ÄdellövskogKommun: VarbergAreal: 18,2 hektarSkyddat sedan: 2006Ägare: PrivatFörvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

​Skärte ligger i Varbergs kommun.Vägbeskrivning: Från väg 153 mellan Varberg och Ullared, strax efter Rolfstorp, sväng vänster vid Hovgård. En större parkering finns vid golfbanan. Därifrån går man 100 m norrut till reservatet.GPS (WGS84): Lat N 57° 8’ 50” Lon E 12° 28’ 57”.

Kollektivtrafik: Hållplats "Hovgård" ligger strax söder om reservatet.

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.