Skoga, Naturreservat

Skoga är en barrnaturskog där tallen är det dominerande trädslaget. Skoga är med sina knappa 22 hektar ett av de mindre reservaten i Kungsbacka kommun. Men besökaren som hittar hit kan få uppleva en känsla av vildmark.

På din färd över de gröna mossorna, genom det knähöga blåbärsriset och uppför sliriga branter kan du få se många olika saker. Såväl trädbjässar av gran som lågvuxna tallar med hundratals år på nacken och mäktiga högstubbar klädda med sjok av lavar. Färden spärras ibland av lågor; liggande döda träd. Några är helt täckta av ris och mossa och anas bara som en kontur mot marken. Andra har nyligen fällts för vinden och visar färska spår av insekterna som lever i den döda veden. Håligheterna och gångarna som insekterna gnagt fram under barken påminner nästan om hieroglyfer.

Fakta

Dominerande naturtyper: Tallskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 21,6 hektar

Skyddat sedan: 2008

Ägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Skoga ligger i Kungsbacka kommun.Vägbeskrivning: Från Horred kör mot Kungsbacka. Cirka 500 meter efter att ha passerat Hällesjö, ta av till vänster in på en skogsväg och fortsätt cirka 1 kilometer. Anlagd parkering saknas så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad. Kollektivtrafik: Hållplats "Tröskebäck", fortsätt cirka 600 meter österut längs vägen. Ta sedan vägen åt höger och fortsätt ytterligare 600 meter för att komma in i reservatet.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.