Skogsbo, Naturreservat

Skogsbo är det till ytan största reservatet inom Åkulla bokskogar. Genom reservatet går vandringsleden Skogsbostigen. Rundan är 5,5 kilometer lång och har en sammanlagd stigning på 250 höjdmeter. Detta kan mycket väl vara Hallands mest krävande vandringsled eftersom den går upp på fem av reservatets sex branta kullar. Glöm inte vattenflaskan och räkna med några timmars tuff motion. Belöningen blir milsvida utsikter och fascinerande skogsmiljöer.

Fakta

Åkulla bokskogar är samlingsnamnet på ett tiotal snarlika naturreservat som ligger i ett och samma område.

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg, Falkenberg

Övrigt: Hela Åkulla bokskogar är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Delar av området ingår även i Natura 2000.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Bil: Åkulla bokskogar nås från flera håll. Från E6 tag mot Tvååker och Dagsås. Från väg 153 alternativt 154 tag mot Åkulla. Området är välskyltat.

Ett antal parkeringsplatser finns inom området, till exempel vid Nabben, Skärbäck och Skogsbo.

Cykel: Gör resan till Åkulla bokskogar/Nabbens naturreservat/Åkullaboket till en upplevelse i sig och cykla på den markerade Åkullaleden från Varbergs innerstad. Åkullaleden slutar vid Åkulla friluftsgård (Åkulla Outdoor Resort) varifrån reservaten i Åkulla bokskogar kan upptäckas via vandringsledssystemet.

Åkullaleden på naturkartan.se

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.