Area main nature reserve@2x Norra Skummeslövs sanddynsreservat

Norra Skummeslöv domineras av planterad tallskog på ett före detta flygsandfält. Reservatet genomkorsas av vältrampade stigar och är en grön oas i ett annars tättbebyggt område.

Reservatet är ganska kuperat med flertalet dynryggar i olika riktningar. Skogen som växer här domineras av tall, björk och bergtall. Marken täcks främst av väggmossa, gråvit renlav och ris som lingon och kråkbär. Kaprifolen klättrar uppför klena stammar, mossor och lavar trivs på lågor och högstubbar. Reservatet genomkorsas av vältrampade stigar så det är lätt att ta sig fr

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat