Smörkullen, Naturreservat

Smörkullen är ett berg där det växer omväxlande barr- och lövskog. En stig går brant uppåt till bergets topp där du får en magnifik utsikt över den halländska kustremsan söder om Falkenberg.

Smörkullen ingick tidigare i en kedja av vårdkaseberg utmed kusten. Eldarna fungerade som ett signalsystem som snabbt kunde varna en hel bygd vid fara. På 1800-talet hittades en guldskål och ett svärd i brons vid Smörkullen. Man har också gjort fynd av en stor mängd flinta, som sannolikt härstammar från en boplats. Fynden kommer från bronsåldern och berättar att berget under denna tid var en kultplats där offer skett.

Fakta

Dominerande naturtyper: Barrskog, ordinär lövskog, åkerKommun: FalkenbergAreal: 14 hektarSkyddat sedan: 1926Ägare: EnskildFörvaltare: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Smörkullen ligger i Falkenbergs kommun. Vägbeskrivning: Strax sydost om Skrea kyrka följer man vägvisare mot Boberg och därefter mot Grimsholmen. Reservatet ligger direkt norr om vägen. En grusparkering finns vid fotet av berget. GPS (WGS84): Lat N 56° 51' 5" Lon E 12° 34' 17".

Hållplatsen ”Veka sommarby Grimsholmen” som ligger cirka 500 meter söder om reservatet.

Cykel: Kattegattleden går förbi reservatet och reservatsparkeringen.

Kattegattleden - den havsnära cykelleden

Kontakta oss

Halland

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.