Steningekusten, Naturreservat

Kustlandskapet i Stensjöstrand och Steninge är som gjort för sköna promenader och upptäcktsfärder. Naturen är karg men ändå storslagen och bjuder på betade strandängar, ljunghedar, klapperstensfält, badstränder och kala klippor med jättegrytor från istiden. En fin sommarkväll kan du ta med dig picknickkorgen, sätta dig på en klippa och njuta av den fantastiska solnedgången.

Reservatet består av en kuststräcka som delas mellan Halmstad och Falkenberg och är en sammanslagning av de tidigare reservaten Stensjöstrand och Steninge. Landskapet är flackt och man kan ta sig fram med rullstol och barnvagn längs med grusvägen i norra delen av reservatet.

Fakta

Dominerande naturtyper: Kusthed, hav, lövskog

Kommun: Halmstad och Falkenberg

Areal: 208 hektar varav 60 hektar vatten

Skyddat sedan: 1966 och 1970. Nytt beslut 2012.

Ägare: Hallands Naturskyddsförening, privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Steningekusten delas mellan Halmstad och Falkenbergs kommuner. Bil: För att komma till kustdelen parkerar man lämpligen i Steninge vid vägskylt "naturreservat" eller vid Stensjöstrand i norra delen av reservatet (skyltat från kustvägen). Till inlandsdelen kommer du genom att svänga in på Glasbruksvägen mitt emot Steninge restaurang, för att därefter fortsätta på Hulabäcksvägen tills bautastenen och reservatsskylten syns på höger sida.

Flera parkeringsmöjligheter finns längs med kustvägen. GPS (WGS84): Lat N 56° 47’ 21" Lon E 12° 37’ 10" (norra parkeringen).

Kollektivtrafik: Buss går längs med kustvägen och stannar på flera ställen längs reservatet, till exempel hållplatserna ”Trastvägen”, ”Mannakull”, ”Glassvik” och ”Skipås”. För att nå reservatet Skipås kliv av på hållplats ”Skipås”, följ sedan Skipåsvägen i 700 meter, reservatet ligger på vänster sida.

Cykel: Kattegattleden går förbi reservatet och reservatsparkeringarna.

Kattegattleden - den havsnära cykelleden

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län

Kontakta reservatsförvaltningen för frågor, synpunkter och felanmälan.