Möllegård naturreservat

Möllegård ligger utmed Nyrebäcken som kantas av cirka 100-åriga klibbalar. I den norra delen finns värdefulla betesmarker med grova och vidkroniga hagmarksekar. Här blommar backsippa om våren. Möllegård är ett populärt utflyktsmål för både Halmstadbor och turister, också mycket tack vare glasskaféet och restaurangen vid parkeringen precis intill reservatet. I reservatet kan du ta dig runt på många lättvandrade stigar.

Stilla sommardagar flyter Nyrebäcken sakta fram och solens strålar letar sig knappt igenom den täta alsumpskog som kantar brinkarna. På de cirka hundra år gamla klibbalarna växer många ovanliga lavar. Ett exempel är örlaven som endast finns på ett femtiotal platser i landet. I den skuggiga sumpskogen trivs också många örter som kärrfibbla, kärrbräken och nordlundarv. Många fåglar har också sitt hem i alsumpskogen.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Halmstad direkt