Trail main hiking@2x Hälsans Stig - Östhammar

De röda sjöbodarna man passerar är från 1700-talets mitt. I slutet av 1800-talet blev det på modet att åka till ”badort”. På området söder om sjöbodarna anlades ett Societetshus nära de varm- och kallbadhus som fanns på holmen utanför. Längst ner på Södra Tullportsgatan låg Tullhuset - kapten Zettermans gård. Huset var det första som återuppbyggdes efter att ryssarna 1719 brände ner alla hus utom kyrkan

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Trail main near parking@2x Nära parkering

Kontakta oss

Ha lsansstiglogo    riksf rbundet hj rtlung

Peter Engholm

Vill dit
  • Default avatar
Var där
  • Default avatar
Kommentera
Detta ställe ingår i följande listor