Hälsans Stig - Östhammar

De röda sjöbodarna man passerar är från 1700-talets mitt. I slutet av 1800-talet blev det på modet att åka till ”badort”. På området söder om sjöbodarna anlades ett Societetshus nära de varm- och kallbadhus som fanns på holmen utanför. Längst ner på Södra Tullportsgatan låg Tullhuset - kapten Zettermans gård. Huset var det första som återuppbyggdes efter att ryssarna 1719 brände ner alla hus utom kyrkan

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Längd: 4.0 km

Kontakta oss

Ha lsansstiglogo    riksf rbundet hj rtlung

Peter Engholm

Det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans Stig. Men det är Riksförbundet HjärtLung som står bakom konceptet. Mer information, besök hjart-lung.se