Trail main hiking@2x Hälsans Stig - Söderköping

Underlaget längs denna promenadvänliga slinga är asfalt, stenläggning eller hårdgjord grusyta och stigen saknar nästan helt backar. Under vandringen via den medeltida stadens gator och gränder passerar du många sevärdheter. Rådhuset är byggt 1777 men vilar på grunden från det allra äldsta rådhuset från 1200-talets första hälft. stigen går förbi Göta kanal med dess magasin, slussar och slussvaktarstugor. Den högtidliga invigningen av det 19 mil långa byggnadsverket skedde 1832 i Mem utanför Söderköping.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 4.0 km

Kontakta oss

Ha lsansstiglogo    riksf rbundet hj rtlung

Peter Engholm

Det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans Stig. Men det är Riksförbundet HjärtLung som står bakom konceptet. Mer information, besök hjart-lung.se