Hälsans Stig - Jordbro

Jordbro är en del av Haninge kommun. Slingan i Jordbro är 5 km. En del av stigen går längs Kvarnbäcken som är en värdefull del av landskapet

Att göra:
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
Längd: 5.0 km

Kontakta oss

Ha lsansstiglogo    riksf rbundet hj rtlung

Peter Engholm

Det är kommunen som skapar och sköter om Hälsans Stig. Men det är Riksförbundet HjärtLung som står bakom konceptet. Mer information, besök hjart-lung.se