Muskö: Arbottna

Ett av Muskös mest natursköna områden är Arbottna på öns södra del. De öppna, betade ängsmarkerna kring det 200 år gamla säteriet är strövvänliga och lättframkomliga. Vid våtmarken Maren nedanför säteriet häckar svarthakedopping och flera arter änder. Från buskar och snår hörs rosenfinkens och näktergalens sång och i vårnätterna ropar kattugglor och ibland hornuggla. På strandängarna ut mot Fårfjärden växer smultronklöver och i lundar och skogsbrynen lungört, underviol, vildbalsamin och hässleklocka. Över blomsterängarnas gulmåror och blåklockor svärmar olika arter av bastardsvärmare och andra ovanliga fjärilar. Det variationsrika området är rikt på många olika arter fladdermöss. Här finns också fina svampmarker. Arbottnas natur är så speciell att delar av området är klassad som Natura 2000-område.

Att göra:
 • Friluftsområde
Hitta hit:

Buss 849 från Ösmo, avstigning vid Korsvägen. Därefter är det cirka 3 km promenad på landsväg söderut till Arbottna säteri. Härifrån leder en körväg och flera mindre stigar ut i området. Kommer man med bil kan det vara svårt att hitta parkering. Det är ej tillåtet att cykla genom Muskötunneln. Kontrollera med SL om cykel får tas med på bussen.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

Vill dit
 • 20200712213832 4 1g28o8g.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20190621173643 4 bebh16.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • 20200710233208 img 20190429 235808.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • 20200710233208 img 20190429 235808.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Rostam Z

  det där med att det är svårt att hitta parkering för bil är en under uppskattning, det finns ingen bilparkering överhuvudtaget! med andra ord är det omöjligt att ställa bilen lagligt någonstans i närheten. helt enkelt har naturområdet ingen bilparkering för besökare. riktigt värdelöst jobbat av Haninge kommun! 💩

  8 månader