Area main nature@2x Muskö: Björkholmen-Grytholmen

Muskö är en typisk Södertörnsö, till största delen barrskogsklädd, med många branta berg och dramatiska stup. Strax sydost om Muskö kyrka ligger ett av Haninge kommuns fritidsområden. Det är natursköna marker med gott om svamp och stort inslag av hassel och andra lövträd. På Grytholmen, en halvö som sticker ut i Fårfjärden, ligger Grytholmens friluftsmuseum som sköts av Muskö hembygdsförening. Gården Grytholmen vilar vackert på en ängssluttning med utblick över en skyddad havsvik. Torpets byggnader har kompletterats med hus som flyttats hit från andra håll på ön. Naturen på Grytholmen är spännande med ansamlingar av väldiga block som bildat små grottor. I Fårfjärden utanför Grytholmen brukar stora mängder sjöfåglar samlas under höst och vinter.

Att göra:
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit:

Buss 849 från Ösmo, avstigning vid Korsvägen. Därefter cirka 2 km promenad på landsväg till Muskö skola. Här finns skyltar till Björkholmen-Grytholmen.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.