Forsla kärr och skogsområde

Forsla kärr, strax söder om Brandbergen, är ett av Stockholmstraktens få s.k. rikkärr. Rikkärr har en speciell växtlighet och här kan du hitta ovanliga växter som brunklöver, granbräken och orkidéerna korallrot, ängsnycklar och myggblomster. Om sommaren lyser delar av kärret vitt av ängsull och på tuvorna kan du hitta den insektsätande växten sileshår. Förr, då det bedrevs slåtter för att få vinterfoder åt djuren här, var kärret mer öppet. För att återskapa en rikare flora och fauna påbörjade Haninge kommun 2012 en restaurering av delar av kärret. I skogen väster om kärret kan du hitta ovanliga arter som är knutna till gammal skog, exempelvis svampen tallticka. Här rinner också en fin bäckravin och det finns stigar för motion eller vandring, bla passerar Sörmlandsleden.

Att göra:
  • Friluftsområde
Hitta hit:

Buss 839 från Handen till Svartbäcksvägen.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.