Häringe

Någon mil söder om Västerhaninge skjuter Häringehalvön ut från Södertörnskusten. Här möter du ett av Södermanlands artrikaste lövskogslandskap. Tillsammans med Hammerstahalvön i Nynäshamn är området både naturreservat och Natura 2000-område. Åkrar, betesmarker och havsstränder växlar med höga bergknallar och magnifika ädellövskogar. Ett intressant inslag i Häringes natur är det stora antalet grova ekar som finns kvar från stormaktstidens Sverige. Här trivs kattugglor och fladdermöss och hela sju fladdermössarter har observerats i området. Mest känt är området för sin stora rikedom på sällsynta växtarter. I den rika ädellövskogen vid Byholmen, en kilometer söder om Häringe slott, växer lungört, vildbalsamin, gullpudra och mattor av myskmadra tillsammans med orkidéer som tvåblad och nästrot.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Hitta hit:

Buss 847 från Västerhaninge station, avstigning vid Häringe grindar. Med bil följer man väg 73 mot Nynäshamn. Omkring 7 km söder om Västerhaninge är det skyltat mot Häringe vid avfarten mot Tungelsta och Söderby brygga.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.