Hemfosa

Området omkring sjöarna Träsksjön och Transjön i hjärtat av Södertörn bjuder på kuperade och vilda skogsmarker, trots att här avverkats en hel del. Genom rikedomen på myrar, sumpskogar och hällmarker ger naturen ett orört intryck. Här kan du stifta bekantskap med fåglar som tjäder, orre, trana, duvhök och lärkfalk. På några ställen finns skogspartier som inte avverkats, där flera rödlistade arter av svampar, mossor och insekter lyckats överleva. Låter inte namn som grön sköldmossa, kristallticka och bronspraktbagge fantasieggande? Alla finns de här. Du kan också plocka bär och matsvamp i all ostördhet. I den klara Transjön kan du ta ett svalkande bad.

Att göra:
  • Friluftsområde
Hitta hit:

Pendeltåg mot Nynäshamn, avstigning vid Hemfosa. Med bil når man enklast området antingen via en parkering utmed Hemfosavägen söder om Transjön eller via Gruwegården norr om Träsksjön. Vid Gruwegården finns parkeringsmöjligheter men officiell parkering saknas. Sörmlandsleden går genom västra delen av området, annars saknas stigar nästan helt. Det finns dock några skogsbilvägar som i huvudsak är avstängda för biltrafik.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.