Area main nature reserve@2x Gålö: Jättegrytorna vid Sjövik

På Gålö möter du ett omväxlande landskap med odlade marker, strandängar, leende ekbackar, stora skogar, hisnande utsikter och härliga badstränder. Här finns också många avtryck från den senaste istiden. Längs vägen mot Skälåker har inlandsisens arbete satt sina spår i form av sju stycken vackert utsvarvade jättegrytor i berget. Den största grytan är 1,3 meter i diameter och 1,5 meter djup. De andra grytorna är betydligt mindre. Området med jättegrytor ingår i Gålö naturreservat som förvaltas av Skärgårdsstiftelsen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit:

Buss 845 från Västerhaninge station. Avstigning vid Nor. Grytorna ligger bara 15 meter väster om landsvägen och 50 meter söder om vägkorsningen mot Askvik. Håll utkik efter en skylt. Observera att buss 845, delar av året, måste beställas hos SL senast 3 timmar innan avfärd.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.