Area main cultural park@2x Jordbro gravfält

Mellan Jordbro och Västerhaninges pendeltågsstationer ligger Nordens största gravfält från den äldre järnåldern! Gravfältet har över 800 synliga gravar. Troligtvis finns ännu fler gravar gömda under marken. På gravfältet får du en glimt av Haningebygden för två tusen år sedan och du kan läsa mer om järnåldern och olika gravformationer på skyltarna som finns uppsatta i området. Några enstaka gravar är från bronsåldern, vilka är ännu äldre. Dessutom finns fynd från en stenåldersboplats.

Att göra:
  • Area main cultural park@2x Kulturreservat

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.