Kvarnbäckens naturområde

Genom bostadsområdet i norra Jordbro rinner Kvarnbäcken, för att längre söderut förena sig med Husbyån och mynna vid Årsta slott. Vid Kvarntäppans gård har bäcken bildat en vackert slingrande ravin med rik växtlighet. Det är en liten oas med ovanliga arter som tibast, strutbräken, gullpudra, bäckbräsma och orkidén korallrot. Längre norrut, nära Kvarnbäcksskolan, växer den sällsynta vippstarren och bäcken kantas av den nordliga gråalen. I ån lyckas ibland havsöringen ta sig upp för att leka och vintertid ser man då och då strömstaren längs bäcken. Mellan Kvarnbäcksskolan och Höglundaskolan leder en stig längst med Kvarnbäcken.

Att göra:
  • Friluftsområde
Hitta hit:

Buss 837 från Jordbro station, avstigning vid hållplats Västerbommen eller Lerstensvägen.

Kontakta oss

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.