Ornö: Lustehagen vid Åvassa

På Ornös östra sida ligger det botaniskt högintressanta området vid Åvassa. Vägen som leder dit är delvis avstängd för allmän biltrafik, men det går utmärkt att cykla eller promenera på den.
Lustehagen är ett område med betesmarker och kärr mellan Nedre och Övre Åvassa. Här växer en kalkpåverkad flora med hela nio orkidéarter. Området hör till kommunens rikaste växtlokaler. I juni och juli blommar här majvivor, tätört, fältgentiana, ängsnycklar, grönkulla, brudsporre och kärrknipprot. I kärrpartierna växer också flera sällsynta starr- och mossarter. Tyvärr håller delar av området på att växa igen, så skynda dig hit och njut av floran innan det är för sent.

Att göra:
  • Friluftsområde
Hitta hit:

Ornö bilfärja mellan Dalarö och Hässelmara eller Waxholmsbåt från Dalarö till Ornöboda, Kyrkviken, Lättinge eller Hässelmara. På ön finns också en busslinje (889) som ansluter till vissa båtturer (se Waxholmsbolagets tidtabell).

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.