Skeppnan, Hanveden

Skeppnans naturreservat är ett omväxlande våtmarksområde med omgivande skog söder om sjön Öran. Våtmarkerna ingår i Natura 2000 och innehåller mossar, kärr och sumpskogar som är relativt orörda. En del av kärren är riktigt blöta och svåra att ta sig över, men vintertid kan de vara fina områden för längdskidåkning. Runt våtmarkerna finns delvis gammelskogar, där man funnit en del svampar och lavar som visar på höga naturvärden. Den största delen av våtmarkerna består av två tallmossar bevuxna med det doftande riset skvattram. Söder om tallmossarna vidtar ett öppet sumpkärr som gett namn åt området. Skeppnan är också geologiskt intressant, eftersom den visar strandförskjutningen i Stockholmstrakten efter den senaste istiden. Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Hitta hit:

Skeppnans naturreservat kan nås med buss 827 från Jordbro station till hållplats Dåntorpsvägen västra. Därifrån är det drygt 2 km promenad via Riddartorp där det även finns en parkeringsplats. En annan väg är att ta buss 835 från Västerhaninge station, avstigning vid Håga och sedan cirka 1 km promenad norrut på grusväg mot bebyggelsen vid Sågen.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.