Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature@2x Skutan/Högstaskogen

Alldeles inpå knutarna av Brandbergen och Svartbäcken ligger kommunens eget lilla urskogsområde nära Skutans gård. Terrängen är kuperad och utgörs av sumpig granskog, små myrar och kärr och stora områden med gammal knotig hällmarkstallskog. Skogarna har naturvärden som bitvis är helt i klass med Tyrestaskogarnas och här finns perfekta svamp- och bärmarker. Söder om Skutans gård ligger ett litet viltvatten. Viltvattnet restaurerades 2015 och det ska bli spännande att se om arter som svarthakedopping, smådopping och rörhöna hittar tillbaka! I viltvattnet finns även en bäverhydda. Intill viltvattnet finns grillplats, vindskydd och ett handikappsanpassat fågeltorn. Från vindskyddet utgår en 2,3 kilometer lång naturstig med 14 informationstavlor som berättar om naturen i området.

Att göra:
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit:

Buss 839 från Handenterminalen, avstigning vid Svartbäcksvägen. Härifrån kommer man lätt in i området antingen via Sörmlandsleden eller via Skutans gård.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

  • Ctnbhcvkqdp2h1leipd0

    Konsert med grodornas orkester

    Haninge kommun 10 apr 19:30

    I kväll ger vi oss ut på grodspan runt våtmarken vid Skutans gård. Tillsammans med naturguide Britta Ahlgren lyssnar vi efter grodornas och paddornas bubblande, knarrande och kurrande läten. I ficklampans sken letar vi efter dem som spelar i grodorkestern. Ta gärna med ficklampa och ta på stövlar eller andra bra skor för att hålla dig torr i de fuktiga markerna. Turen tar ca 1,5 timme. Samling på parkeringen vid Skutans gård. Buss från Haninge centrum avgår 19.11. Samarra...