Skutan/Högstaskogen

Alldeles inpå knutarna av Brandbergen och Svartbäcken ligger kommunens eget lilla urskogsområde nära Skutans gård. Terrängen är kuperad och utgörs av sumpig granskog, små myrar och kärr och stora områden med gammal knotig hällmarkstallskog. Skogarna har naturvärden som bitvis är helt i klass med Tyrestaskogarnas och här finns perfekta svamp- och bärmarker. Söder om Skutans gård ligger ett litet viltvatten. Viltvattnet restaurerades 2015 och det ska bli spännande att se om arter som svarthakedopping, smådopping och rörhöna hittar tillbaka! I viltvattnet finns även en bäverhydda. Intill viltvattnet finns grillplats, vindskydd och ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn. Gångvägen från Skutans gård till grillplatsen och fågeltornet går i plan terräng och är tillgänglighetsanpassad. Från vindskyddet utgår en 2,3 kilometer lång naturstig med 14 informationstavlor som berättar om naturen i området. Naturstigen går i kuperad terräng.

Att göra:
  • Friluftsområde
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Barnvagnstillgängligt
  • Rullstolsvänligt
Hitta hit:

Buss 839 från Handenterminalen, avstigning vid Svartbäcksvägen. Härifrån kommer man lätt in i området antingen via Sörmlandsleden eller via Skutans gård. Bilparkering finns vid Skutans gård.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.