Trail main hiking@2x Skutans naturstig

Från vindskyddet invid Skutans fågeltorn utgår en 2,3 km lång naturstig. Längs med stigen finns 14 informationsskyltar som berättar om skogen omkring dig och om olika växt- och djurarter som du kan träffa på på din vandring.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.