Slätmossens naturpark

Slätmossens naturpark är verkligen ett tätortsnära grönområde, helt omringat av hus och vägar. Naturparken invigdes år 2001 och ligger granne med Slätmossens radhusområde, mellan Vallavägen och Jordbrolänken. Trots närheten till motorvägen lägger fågelsången från lövsångare, trädgårdssångare och svarthätta under sommaren en behaglig ljudmatta över området. Här häckar kattuggla och det finns också intressanta växter som de sydliga arterna vippstarr och gulplister. Det lilla området rymmer en överraskande rik mosaik av miljöer som hällmarker med enstaka tallar, ängar och skvattramdoftande myrar. Sörmlandsleden passerar genom området. Naturparken har också en annan uppgift; dammarna renar på ett naturligt sätt stora delar av centrala Handens dagvatten.

Att göra:
  • Friluftsområde
Hitta hit:

Buss 824, 829, 834 eller 839 från Handen till Torvalla eller buss 835 eller 837 till Vallavägen. Från båda hållen är det cirka 500 meters promenad längs Vallavägen.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.