Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Trail main hiking@2x Stora Gålöslingan

Denna slinga tar dig på en vandring genom ett varierande landskap med tallmarkshed, haglandskap, lövskog och kusthällar. På vägen passerar man Gålö hembygdsmuseum för den som är intresserad av Gålös historia, grillplatser, badplatser, ett antal toaletter samt entrén till Gålö fornstig.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring