Svartsjön, Hanveden

Till Svartsjöns naturreservat kommer du genom att vandra Sörmlandsleden. Här finns en mosaik av hällmarker, gammelskogar, myrar och de två sjöarna Svartsjön och Långsjön. Reservatet ingår i ett större Natura 2000-område som också omfattar delar av Paradisets och Tornbergets naturreservat. Ett antal så kallade signalarter och rödlistade arter har hittats i området, bland annat svamparna tallticka och vintertagging samt grynig blåslav, liten spiklav och nästlav. Dessutom finns orre, tjäder och skalbaggen bronshjon i området. Svartsjön ligger cirka 80 meter över havet och är en av länets äldsta sjöar. Den isolerades från dåvarande Ancylussjön för drygt nio tusen år sedan. Sörmlandsledens etapp Riddartorp – Paradiset går genom reservatet och vid Långsjön ansluter ledens gren mot Nynäshamn.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Hitta hit:

Svartsjöns naturreservat har ingen parkering eller anslutning via stig eller väg till närliggande busshållplats. Både Paradiset och Riddartorp är lämpliga utgångspunkter för besök i området. Det går också att ta sig från Tornbergets naturreservat i väster.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.