Area main nature reserve@2x Tornbergets naturreservat och Tornbergssjön, Hanveden

Några kilometer nordväst om Tungelsta ligger Tornbergets naturreservat. Tornberget var det första landområde i Haninge och i hela Stockholms län, som steg upp ur havet efter senaste istiden. Idag är det en av Södermanlands högsta punkter, belägen 111 m ö h. Naturen utgörs av flata, mjukt slipade berghällar, bevuxna med knotig tallskog. Alldeles nedanför toppen glimmar den lilla Tornbergssjön, omgiven av en myr med intressant växtlighet. Här finns flera nordliga arter som till exempel dvärgtranbär och sumpstarr. I reservatet finns också partier med gammelskog där ovanliga svampar, mossor och lavar växer. Invid Tornbergets topp finns ett utsiktstorn som invigdes i april 2018.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit:

Tornbergets naturreservat kan nås med buss 848 från Västerhaninge, avstigning vid Västra skolan. Följ väg 257 cirka 2 km västerut till avtagsvägen mot Slåboda, där det finns en vägskylt som visar vägen till naturreservatet. Följ vägen mot Slåboda och efter 250 meter når du en parkering, vägbom och information. Från parkeringen går en skyltad stig in i området. Stigen är skyltad fram till anslutningen till Tornbergsslingan.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.