Place main shelter@2x Trylen

Vid den lilla sjön Trylen kan du känna dig som om du stod vid en Norrlänsk myr, långt borta från storstadens larm. Här finns både vindskydd och eldplats och ved finns i vedförrådet.

Faciliteter:
  • Place main shelter@2x Vindskydd
  • Place main firesite@2x Grillplats

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.