Place main shelter@2x Trylen

Vid den lilla sjön Trylen kan du känna dig som om du stod vid en Norrlänsk myr, långt borta från storstadens larm. Här finns både vindskydd och eldplats och ved finns i vedförrådet.

Faciliteter:
  • Place main shelter@2x Vindskydd
  • Place main firesite@2x Grillplats

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.

  • Tx8izuj5lrjpev0rhwlp

    Höst i Rudans naturreservat, Handen

    Haninge kommun 15 sep 10:00

    Vi ger oss iväg längre in och längst bort i Rudans naturreservat under ledning av naturguide Helena Klangemo. Från gräsmarken vid Rudans gård stiger terrängen brant uppåt och på höjderna breder gammal hällmarkstallskog ut sig. Längre ner övergår skogen i blandskog med inslag av glittrande mossar och myrar. Längst i norr ligger den trolska sjön Trylen. Turen går på både större och mindre stigar. Terrängen är bitvis brant. Turen tar cirka 3-3,5 timmar. Vandringen genomförs ...