Area main nature@2x Vädersjön

Vädersjön är en liten näringsrik sjö, där sångsvanen, tranan och lärkfalken hör till de bofasta fåglarna. Den kantas av vassbälten som är populära tillhåll för änder och doppingar och i vassarna bygger även den bruna kärrhöken sitt bo. Från sankmarken i sjöns södra ände hörs om vårarna enkelbeckasinens egendomliga, gnäggande läte. Det blandas med kören från lekande grodor. Under försommarkvällarna ljuder näktergalens kraftfulla sång från sjöns videsnår och i omgivningarna häckar kattuggla och mindre hackspett. Fin utsikt över sjön får man från det hisnande branta Vädersjöberget som stupar nästan lodrätt ner i vattnet på sjöns östra sida. På en bergknalle vid sjöns norra ände finns en lite tryggare, men också bra utsiktsplats.

Att göra:
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit:

Norra Vädersjön: Buss 848 från Västerhaninge station, avstigning vid Sofielund i sjöns norra ände. Från landsvägen leder sörmlandsleden etapp 5:3 in i skogen åt söder. Följ leden i ca. 50 m och ta sedan en liten stig till vänster upp på berget. Tyvärr saknas parkeringsplats i närheten. Södra Vädersjön nås bäst med bil via Vädersjö gård, även här kan det dock vara lite svårt med parkering. Från gården passerar man höger om en röd lada in på en stig kantad av hasselbuketter. För att nå det imponerande Vädersjöberget fortsätter man upp på hällmarkerna genom en vild och våldsamt kuperad terräng. Delar av vägen är ostigad.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.