Area main nature@2x Vitsåravinen

Nära sitt utlopp vid Berga har Vitsån bildat en mycket vacker bäckravin, där en nästan urskogsartad granskog växer. Här finns mängder av död ved, där sällsynta skalbaggar hittats. Ravinen är ett av de få urskogsartade områden som finns kvar i kommunen. Längs med bäcken leder en vacker skogsstig genom området. Vintertid brukar strömstaren hålla till vid bäcken och under sommaren dansar vackra blå jungfrusländor över vattnet. Från en liten bro över bäcken kan man få se havsöringen när den söker sig upp för att leka om höstarna. Vitsåns vatten kommer ända från Tornbergets naturreservat i Hanveden. Det rinner genom Tungelsta och förbi Fors på sin väg ned till Berga och Östersjön.

Att göra:
  • Area main nature@2x Friluftsområde
Hitta hit:

Buss 846 från Västerhaninge, avstigning vid Berga bro.

Kontakta oss

Haninge ligg logo ec 1039

Haninge kommun

Kontakta oss om du har frågor om Haninges Naturkarta.