Bensåsleden

Bensåsleden är ca 19 km och går i en rundslinga från Garpenberg till byn Bensåsen och den intilliggande Bensåsgruvan. Vid gruvan finns Erkers-fars ort (även kallad Morfars ort) som är en ca 80 meter lång gruvort man kan gå in i. På tillbakavägen följer leden en gammal kyrkstig.

Leden passerar många lämningar efter skogs- och bergsbruket, som milplatser och gruvor. Den går också genom byarna Bensåsen och Högtjärn, en del av Södra Dalarnas finnbygd med många torplämningar och spår efter tidigare jordbruk.

Leden är markerad med orange färg på träd och stolpar. Dessutom finns skyltar som visar vägen samt informationsskyltar. Leden går mestadels på stig, men även en del grusväg och inne i byn Garpenberg på asfalt.

Det finns ett flertal rastplatser efter vägen, många med grillplats och vindskydd. Vid starten i Garpenberg finns dessutom en kolarkoja som går att använda för övernattning.

Det går även att ansluta till Bensåsleden från Konnsjöleden.

Att göra:
  • Vandring
  • Trailrunning
Längd: 19.0 km
Underlag:

Mestadels stigar och gamla färdvägar. Asfalt i byn Garpenberg. Kan vara blött på vissa platser del av året.

Backar:

Brant stigning från Erkers-fars ort upp till Bensåsgruvan.

Parkering:

Parkering vid start i Garpenberg finns vid Garpenbergs kyrka eller Gammelgården. Parkeringsmöjlighet finns även i Bensåsen, Konnsjön och vid Krokbäckens naturreservat.

Kontakta oss

[email protected]

Telefon: 0225-340 00