Trail main hiking@2x Bensåsleden

Bensåsleden är ca 19 km lång och går från Garpenberg till byn Bensåsen samt Bensåsgruvorna och Erkers fars/Morfars ort. Tillbaka till Garpenberg går leden via Högtjärn, delvis på en gammal kyrkstig.

Leden är under upprustning av Garpenbergs hembygdsförening och markerad med orange färg på träd eller stolpar. Skyltning och en del märkning återstår.

Leden går i en rundslinga mestadels på stigar och gamla vägar från Gammelgården vidare till Milplatsen-Smältarmossen-Stora Jälken-Bensåsen-Bensåsgruvorna och Erkerfars/Morfars ort, tillbaka via Högtjärn-Stora Gransjön-Rönningen-Kaspersbo-Kalkbrottet och sen åter till kyrkan och Gammelgården.

Rastplatser, varav flera med vindskydd, finns exempelvis vid Finnhytte-Dammsjön, Stora Jälken, Bensåsen, Erkerfars/Morfars ort, Högtjärn och Stora Gransjön.

Det finns även stigar som ansluter till leden från Konnsjön och Krokbäcksvägen.

Att göra:
  • Trail main hiking@2x Vandring
Längd: 19.0 km
Underlag:

Mestadels stigar och gamla färdvägar. Asfalt i byn Garpenberg. Kan vara blött på vissa platser del av året.

Parkering:

Parkering vid start i Garpenberg finns vid Garpenbergs kyrka eller Gammelgården. Parkeringsmöjlighet finns även i Bensåsen, Konnsjön och vid Krokbäckens naturreservat.

Kontakta oss

Naturkartan@hedemora.se

Telefon: 0225-340 00