Garpenbergs arboretum

Garpenbergs arboretum är ett mindre botanisk parkområde med ett flertal ovanliga träd och växter, främst barrväxter som granar och thujor. Det ligger lite dolt bakom stora träd, men den som tar sig tid att stanna till och gå in i området kommer upptäcka att här finns mycket att se. Vid de båda ingångarna finns skyltar som beskriver hur arboretumet såg ut efter nyplanteringar på 1970-talet. Efter stigen finns även skyltar som berättar vilka växter som passeras.

Arboretumet ligger i ett område som pekas ut som park på en karta från 1854. På den tiden tillhörde området Garpenbergs bruk och var en del av herrgårdsparken. Senare kom området att tillhöra Skogshögskolan och på 1970-talet gjordes i deras regi en större inventering och nyplantering i området.

Att göra:
  • Naturvärde
  • Park
Faciliteter:
  • Botanisk lokal
Hitta hit:

Arboretumet ligger i byn Herrgården i Garpenberg. Området ligger alldeles intill vägen mellan Herrgården och Pålsbenning, väg nr 732.

Kontakta oss

[email protected]

Telefon: 0225-340 00