Kloster naturreservat

Kloster är ett eldorado för fåglar och de som skådar fågel. De vidsträckta våtmarkerna och asprika skogarna sjuder av liv vår och höst. Reservatets gamla och murkna aspar gör att lavar, skalbaggar och vedsvampar trivs här. Öster om fågeltornet betas markerna av kor. Passa också på att besöka den nyrestaurerade Engelska parken vid Klosters herrgård.

Fakta

Bildades: 1992 Storlek: 227 ha Kommun: Hedemora Förvaltare: Länsstyrelsen Natura 2000: Ingår i EUs nätverk av skyddad natur.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Området ligger 15 km nordost om Hedemora. Kör väg 270 mot Husby. Efter Dalälven, sväng höger. Kör drygt 1 km på vägen som svänger söderut igen och följer Dalälven. Ta sedan vänster mot Kloster och Dormsjö. Du är framme efter ca 3 km.

Kontakta oss

[email protected]

Telefon: 0225-340 00