Area main nature reserve@2x Realsbo naturreservat

Vid naturreservatet Realsbo finns en gammal hagmark som övergått i en stor lövlund efter att markerna slutat att betas. Här växer främst ask, men det finns också en del hassel och andra lövträd. Ta dig hit i maj eller juni då fågelsången är som intensivast och lövkronorna ljusgröna.

Den sammanhängande askskogen bäddar för både en speciell lavflora och speciell markväxtlighet eftersom de glesa löven gör att mycket ljus kan sila ned. Närmast entrén har Realsbobäcken skurit ut små raviner. I branterna finns också en variationsrik flora.

Fågellivet är rikt med fåglar som svarthätta, gärdsmyg och kungsfågel. Flera hackspettarter har setts, bland annat mindre hackspett.

Hela reservatet ramas in av granskog. Med jämna mellanrum tas granplantor bort. Annars skulle området på sikt övergå i en barrskog istället.

Från Realsbo hage går en vandringsled till naturreservatet Hässlen som ligger ett par kilometer norrut. Följer du leden söderut kommer du till naturreservatet Blåberget. Läs mer om du klickar på länken till höger.

Fakta

Bildades: 1996 Storlek: 20 ha Kommun: Hedemora Förvaltare: Länsstyrelsen Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Området ligger 4 km söder om Garpenbergs Herrgård, väster om vägen mot Fors. Sväng in vid Brattfors och ta till höger på en sämre grusväg mot Realsbo.

Kontakta oss

Naturkartan@hedemora.se

Telefon: 0225-340 00