Area main nature reserve@2x Valla mosse

Valla mosse naturreservat är ett vidsträckt kärr mellan två sjöar, Västersjön och Östersjön. Mossen omges av låglänta, barrskogsbeklädda skogsholmar med bårder av lövträd. Här växer bland annat snip, tuvsäv och flaskstarr. Här finns dessutom Dalarnas enda förekomst av kärrbräken. En markerad vandringsled på ca 5 km passerar genom området.

Fakta

Bildades 1996, storlek: 95 ha, kommun: Hedemora, förvaltare: Länsstyrelsen. Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Valla mosse ligger nära byn Valla, ca 8 km norr om Horndal.

Kontakta oss

Naturkartan@hedemora.se

Telefon: 0225-340 00