Area main nature reserve@2x Borgen

Naturreservatet Borgen i ravinen längs Rååns dalgång är ett spännande utflyktsmål. Här kan man kombinera en vandring i den rofyllda lövskogen med ett besök på Wallåkra stenkärlsfabrik. Dalgången var en gång del av det öppna beteslandskapet men nu har skogen tagit över. På våren blommar här gul- och vitsippor, vårlök och smånunneört och under högsommaren kan du leta efter den speciella växten flockarun, som blommar med rosafärgade blommor i de gamla lertäkterna.

Få platser i Skåne kan mäta sig med Borgen när det gäller antal häckande fåglar på liten yta. Här har man räknat ut att det finns 150 häckande par fåglar/10 hektar - ett tättbefolkat småfågelsamhälle bland buskar och träd! Bofinken är det vanligaste arten och av de 40-tal andra häckfågelarterna kan nämnas näktergal, stenknäck och rosenfink.

Ravinen är frameroderad i sandsten och skifferleror. Under 1700- och 1800-talet bröts kol i dagbrott i sluttningarna av ravinen. Som biprodukt hittade man då lera och Wallåkra Stenkärlsfabrik anlades 1864. Än idag används leran vid produktion av stenkärlsgods.

Även rester av de varelser som levde på platsen då sandstenen och leran avsattes för 200 miljoner år sedan, har funnits. Vid lerbrytningen på 1970-talet hittades en stor mängd spår efter en sex meter lång växtätande dinosaurie, Plateosaurus.

Fornborgen på kullen ovanför Råån har gett namn till naturreservatet. Borgen är från järnåldern och fungerade som försvarsanläggning för folket i trakten. När fienden närmade sig samlades man innanför borgens vallar.

Inom reservatet gäller som vanligt särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. Information om vilka bestämmelser som gäller hittar du på informationsskyltar i reservatet och i beslutet om naturreservat (länkat nedan)

För ytterligare information, klicka på följande länkar: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturres

http://www.naturifokus.se/borgen.pdf

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
Hitta hit:

Ta pågatåget eller regionsbuss 209 till Vallåkra station, och promenera därifrån i nordvästlig riktning i en bäckravin till naturreservatet på andra sidan dalgången.

Med bil fortsätt norrut från Vallåkra mot Fjärestad och ca 1 kilometer efter Vallåkra leder en skyltad väg till vänster ner till parkeringen i naturreservatet.

Kontakta oss

Hbg logotyp st ende 2

Fredrik Bengtsson

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00