Area main nature reserve@2x Domsten-Viken

Domsten-Vikens naturreservat är en värdefull rest av ett tidigare mycket större, sammahållet kusthedslandskap. Området kallades för "Kulla fälad", och var en allmänning där djuren gick och betade.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Parkering:

Parkering finns i områdets norra del, vid Niagaravägen.

Kommunikationer:

Till Domsten går bussar från Helsingborg och Höganäs, härifrån kan du sedan gå norrut längs kusten så kommer du till reservatet.

Hitta hit:

Naturreservatet ligger, som namnet avslöjar, mellan Domsten och Viken, i de norra delarna av Helsingborgs kommun.

Från Helsingborg kan du antingen ta regionsbuss 220 till hållplatsen Domsten Väg 111 eller Viken Centrum. Eller stadsbuss 8 till Domsten Väg 111.

Kontakta oss

Hbg logotyp st ende 2

Fredrik Bengtsson

Ekolog

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00