Jordbodalen

I Jordbodalens ravin kan du följa den slingrande Gåsebäcken under en nästan två kilometer lång sträcka.

Den omväxlande skogspromenaden tar dig över ett antal träbroar och runt flera dammar. På vägen kan du se mindre vattenfall och dramatiska branter där berggrunden syns tydligt.

För att vara ett naturområde helt omringat av bebyggelse är det väldigt rikt på djur och växter. I Jordbodalen har man till exempel hittat över 250 olika arter svamp och sex arter av fladdermöss. Fågellivet är märkbart, med allt från gräsänder till hägrar och strömstarar. Året runt kan du njuta av gärdsmygens sång. Detta är en stor anledning till att staden nu har börjat jobba med att göra Jordbodalen till naturreservat.

I det populära rekreationsområdet finns upplysta elljusspår, ett utegym, en stor lekplats och flera eldplatser, varav en under tak.

Att göra:
  • Friluftsområde
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
Hitta hit:

För att starta i den södra delen av dalen, kan du ta stadsbuss 3 eller 25 och hoppa av på hållplatsen Helsingborg Rågångsgatan Ö. Gå vidare i Sydvästlig riktning längst med en stig i cirka 100 meter för att komma in i området.

Om du önskar starta i den Östra delen av dalen, ta stadsbuss 7 eller 24 och hoppa av på Helsingborg Fältarpsvägen. Gå vidare ca 50 meter i Västlig riktning för att anlända till området.

Kontakta oss

Hbg logotyp st ende 2

Fredrik Bengtsson

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00