Landborgspromenaden

Upptäck Landborgen!

Landborgen har en unik naturgeografisk och kulturhistorisk bakgrund. Den höjer sig mellan 20 och 40 meter över havet och är resultatet av landhöjningen efter inlandsisens avsmältning. Från Christinelund i norr, via stadskärnan, till Raus kyrka i söder, omfattar Landborgen flera olika miljöer. Stora delar av Landborgen har aldrig bebyggts och utgör ett sammanhängande grönt band av skogsdungar, åkermark och parker. Längs Landborgens branter med sina genomskärande raviner finns ett koncentrat av Helsingborgs historia samlat. Välkommen att vandra längs denna ståtliga geologiska formation som också är stadens kännetecken, Helsingborgs ”ryggrad”.

Sträckan från Raus kyrka till Kärnan är cirka åtta kilometer lång. Vid Raus kyrka har du möjlighet att vandra ut i Rååns dalgång med sitt omväxlande landskap av betesmarker, lövlundar, åkrar och våtmarker.

På promenaden in mot stadens centrala delar passeras flera natursköna områden såsom Ättekulla, Ramlösaravinen och Jordbodalen. Promenaden sträcker sig genom stadsdelen Söder och vidare till Kärnan.

Från Kärnan fortsätter vandringen norrut, genom vackra parker och skön natur, med den ständigt återkommande utsikten över staden och Öresund. Det välkända skogs- och naturområdet Pålsjö skog passeras innan promenaden slutar vid Sofiero slott i norr. Sträckan från Kärnan till Sofiero är cirka sex kilometer lång.

Att göra:
 • Vandring
 • Promenad
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik
 • Barnvagnstillgängligt
Längd: 14.0 km

Kontakta oss

Hbg logotyp st ende 2

Fredrik Bengtsson

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00

Vill dit
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200521220204 4 nfrd7s.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • 20201123213105 16061634553904088210328765093195.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • 20200509175426 4 dx8l4k.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Latpotatis

  Gick från Sofieros slott ner till Råå. Sträckan från Kärnan var otroligt dåligt markerad,(om den ens var markerad alls.)

  mer än ett år