Höjdskillnader är inte tillgängliga för den här leden.

Karta Hybrid Terräng Satellit Lantmäteriet

Area main nature reserve@2x Örby ängar

I naturreservatet Örby ängar kan du uppleva flera kilometer av finkornig sandstrand och vidsträckta strandhedar. Området är en mosaik av slåtterängar och betesmarker, sumpskogar och dammar.

Örby ängar är Helsingborgs mest artrika område med över 400 växter, 300 svampar och många fågel- och insektsarter.

Här har du goda möjligheter till promenad, cykling och ridning. Skåneleden passerar genom området.

Du kan använda grillplatser och toaletter, varav en handikappanpassad i norr. Om du har hund kan den bada vid hundbadplatsen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near public transport@2x Nära kollektivtrafik
  • Area main near toilet@2x Nära toalett
Hitta hit:

Örby ängar ligger mellan Råå och Rydebäck.

Kontakta oss

Hbg logotyp st ende 2

Fredrik Bengtsson

Ekolog

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00