Tallskogsleden

Välkommen till Tallskogsleden, som sträcker sig cirka fem kilometer mellan Råå i söder och Planteringen i norr. I området fanns fram till slutet av 1700-talet vidsträckta flygsandsfält och ljungmarker, som då kallades ”Råå Ljung” eller ”Råå Sand”. Dessa marker bebyggdes och planterades med tall i början av 1800-talet för att förhindra sandflykten.

Längs leden finns, förutom rester av de gamla tallplanteringarna, bland annat flera lekplatser, två markerade löpslingor, ett arboretum, flera grillplatser, en fotbollsplan, en tennisbana och en pulkabacke. Naturvärdena i området är stora, speciellt i sand- och ljungmarkerna, så njut av tallskogsdoften och en stunds rofylld promenad.

Tillgänglighet Tallskogsleden går genom park- och naturområden, förbi bostadsområden och industrikvarter. Underlaget varierar mellan grus, asfalt och olika trottoarbeläggningar. Det finns inga trappor men några höga trottoarkanter. I skogskanten söder om Koppargatan finns en liten höjdskillnad som kan vara tung att köra uppför med rullstol. Halkbekämpning sker inte längs leden.

Att göra:
  • Vandring
  • Löpning
Längd: 5.5 km

Kontakta oss

Hbg logotyp st ende 2

Fredrik Bengtsson

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Avdelningen för hållbar stadsplanering Järnvägsgatan 22 251 89 Helsingborg Kontaktcenter 042-10 50 00