Hemavan - Kvarnbäcken

Stigen startar bakom bensinmacken/järnaffären mitt i Hemavan, där man även finner rester av vattendrivna slipstenar vid stigens början. Följ gul märkning längs stigen som följer bäcken med fina små vattenfall.

Fortsätt upp och anslut till Kungsleden vid trädgränsen. Stigen är bitvis blöt när man närmar sig Kungsleden.

Att göra:
  • Vandring
Faciliteter:
  • Kulturstig
Längd: 1.2 km

Kontakta oss

Visit Hemavan Tärnaby

+46 (0)954-104 50