Ryfjället/ Ryjvejegaejsie

En rejäl topptur! Det 1 413 meter höga fjället, på samiska Ryjvejegaejsie, har med sin karaktäristiska profil höjd över sjön Gäutan blivit en symbol för Tärnaby.

En 4 km lång led med nästan 1 000 meters höjdskillnad går upp till toppen från väg E12 vid Anders Jans-viken. Första delen av vandringen går igenom en frodig björk och granskog. När man kommer ovanför trädgränsen är underlaget stenigt och terrängen brant, men bitvis finns det några gröna stråk att följa.

På cirka 1 000 meters höjd försvinner stigen. Då kan du välja att gå upp mot bergskammen norr om toppen och följa den upp, på sydöstra sidan om toppen stupar Ryfjället brant ner mot Stensjön och Vasksjödalen. Du kan också gå rakt upp mot toppen.

Förr hade samerna en offerplats vid toppen. Vid denna heliga plats har funnits en avgudabild, en s k seite, i form av en stenfågel. Den bortfördes under början av 1800-talet och har sedan inte återfunnits.

På sydvästsluttningen av fjället syns en igenvuxen störtloppsbana med 950 meters fallhöjd. Slalomklubben Tärna IK Fjällvinden röjde backen på 50-talet, men den ansågs alltför brant och svåråkt varför den snart övergavs.

På Ryfjällets norra branta sluttning finns ett flertal gamla björniden, det s k Björnhotellet. En jägare, Abraham Tellström, lär där ha skjutit 35 björnar.

Toppen ingår i Sommartoppar Hemavan Tärnaby, läs mer genom att klicka på länken nedan.

Att göra:
 • Vandring
Längd: 4.0 km

Kontakta oss

Visit Hemavan Tärnaby

+46 (0)954-104 50

Vill dit
 • 20200927104723 profilepic.jpeg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200328223518 4 cdsgbp.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210721150743 16268728513377135515901778833365.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200819214528 4 2qgky0.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200811211505 profilepic.jpeg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200803161349 4 mmxjdo.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Var där
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210914071801 test.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210715193657 test.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210804161518 test.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210724212019 16271543779838019556333820938954.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20201003141815 4 1xm0dcn.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20201011232939 myphoto.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20210709001025 test.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200723212114 4 1g0j386.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200814120053 4 1yqnq6w.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • 20200721184018 4 x78590.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
 • Default avatar.png?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3
Kommentera
 • 20200814120053 4 1yqnq6w.jpg?crop=faces&fit=facearea&h=80&w=80&mask=ellipse&facepad=3

  Linda B

  Beautiful but difficult walk for people who are not used to hiking at an incline. We were 7 people, ages 5 to 62. 4 people stopped at 1200m and went back (ages 5, 35, 58 and 62). 3 people continued (ages 7, 16 and 34). This should not be a first hike. Work your way up to this by training endurance, incline walking and ensure you have stable shoes for ankle support. Once you pass the treelike there are some areas where you can make a fire and grill with a beautiful view. Keep in mind that the descent is hard on the knees and ankles, and take this into consideration when planning your timeframe.

  ungefär ett år