Bråtan

Mellan Berghamn och Grönsvik ligger det spännande berget Bråtan. Den skogklädda sluttningen mot sydost är uppdelad i hylliknande avsatser som skiljs av blockmarker och skrevor. På grund av den näringsrika bergarten diabas är floran rik, med bland annat ett flertal orkidéarter.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat