Place main culture@2x Genesmons arkeologiska friluftsmuseum

Utgrävningar pågick här från 1977 till 1989 och både huslämningarna och gravhögarna på samma plats är daterade till äldre romersk järnålder, det vill säga 100-600 e Kr. I och med denna upptäckt omkullkastades den gängse uppfattningen, nämligen att Norrland inte haft bofast befolkning före vikingatiden.

Friluftsmuseet har öppet med guidningar under delar av sommaren. Övrig tid upplever du området på egen hand. Skyltar vägleder dig och berättar om tiden som var.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
  • Place main near toilet@2x Nära toalett