Area main nature reserve@2x Halsviksravinen

Halsviksravinen ligger i den natursköna kulturbygden Nordingrå. Här har berggrund, landis och vatten tillsammans modellerat fram ett landskap med markerade bergpartier och djupa dalar. En sådan dal är Halsviksravinen, uppmärksammad som ett unikt stycke ångermanländsk natur med intressant flora och rikt fågelliv.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat