Area main nature reserve@2x Herrestaberget

Från E4 i Docksta ser du strax sydväst om samhället ett brant berg torna upp sig. Berget är Herrestaberget som i äldre litteratur även kallas Gällstaberget eller Dockstaberget. I bergsbranterna, på hyllorna och i stupen är floran påfallande artrik och omväxlande.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat